Taksim 1 Mayıs Alanıdır! Yargılanamaz!

Toplumumuzun en temel demokratik ve insan hakkı taleplerini ifade etme hak ve iradesine karşı iktidar, şiddet, baskı ve korkutma politikalarına inatla devam etmektedir.

Hatırlarsak, Tüm dünyada Emeğin ve Dayanışmanın günü olan 1 Mayıs 2014’te halkın ve emekçilerin evrensel- anayasal haklarını yok sayarak Taksim Meydanı ve İstanbul 39 bin polis ve 50 Toma ile abluka altına alınmıştı. İnsanların toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ulaşım hakkı ve hatta yaşam hakkını ortadan kaldırılmış, tam 274 kişi hukuksuzca günlerce gözaltında kalmış ve yüzlerce arkadaşımız yaralanmıştı.

İktidarın gerçekleştirdiği bütün bu hak ihlalleri ve şiddetin hesabını vermemesi bir yana, 1 Mayıs’ı 2014 ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.  Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyor.

İşlenen suçlardan bahsedeceksek,  İşçileri, emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırmak değil, bir meydanı keyfince kapamak, tüm ulaşım olanaklarını kamunun elinden almak, polis şiddetiyle kendi halkına karşının bir meydana engellemesini çalışmak suçtur. Tekrarlıyoruz, meydanlar, sokaklar, kamusal alanlar hepimizin ortak değeri ve ortak yaşam alanıdır. Kültürümüz, tarihimiz, bir arada yaşayabilme umudumuzdur. Birkaç kişinin kafasındaki “tertip ve düzen”e göre şekillendirilemez.

Her türlü baskı ve şiddete karşı, mücadele ve alın teri ile kazandığımız,  2010, 2011, 2012 yıllarındaki gibi bayramımızı yüzbinlerle coşkulu ve barışçıl bir şekilde kutlamak istediğimiz 1 Mayıs meydanımız için;

Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar, bu emri verenler, nefret söylemi yayanlar yargılanmaz iken 1 Mayıs 2014 için omuz omuza beraber olduğumuz emek ve meslek örgütü yöneticilerinin yargılanacağı iddianameyi asla kabul etmiyor ve “1 Mayıs Yargılanamaz!” demek için,

Hukuku işlevsiz hale getirerek, keyfi cezalandırma ve sindirme mekanizması haline getirmeye çalışanlara karşı, insanlıktan, adaletten ve vicdandan yana olan herkesle 6 Şubat 2014 saat 12:30’da Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz!

Taksim 1 Mayıs Alanıdır! Yargılanamaz!

Taksim Dayanışması

1 MAYIS td