CONSTITUENTS

Taksim Dayanışması Bileşenleri (128)

İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Tabip Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği
DİSK
KESK İstanbul Şubeler Platformu
Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi
Kültür Sanat Sendikası
Sendikal Güçbirliği Platformu
Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu
Boğaziçi Dernekleri Platformu
Emekliler Yaşlılar Hareketi
Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor)
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
İstanbul Halkevi
İstanbul Kültür Forumu
İstanbul SOS Girişimi
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Kamusal Sanat Laboratuvarı
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması
Lambda İstanbul
Müştereklerimiz
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Özerk Sanat Konseyi
Sanatçılar Girişimi
Sulukule Platformu
Taksim Platformu
Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi
Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu
Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Asmalımescit Derneği
Ataköy Sakinleri Dayanışma ve Çevre Koruma Derneği
Ayaspaşa Derneği
Bedrettin Derneği
Beykoz Vakfı
Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği
Cihangir Güzelleştirme Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Denge Ekolojik Yaşam Derneği
Galata Derneği
Gazhane Çevre Gönüllüleri
Genç Sosyalistler
Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
Filmmor Kadın Kooperatifi
Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği
Kızıldere Derneği
LGBTT Dayanışma Derneği
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi
Sokak Bizim Derneği
Sosyal Haklar Derneği
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Tiyatro Oyuncuları Derneği
Tokatlılar Derneği
Tozkoparan Derneği
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
Tüketiciyi Koruma Derneği Beşiktaş Şubesi
TÜKODER İstanbul Şubesi
Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği
Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye Sakatlar Derneği
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Validebağ Gönüllüleri Derneği
Barış ve Demokrasi Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Emek Partisi
Halkın Sesi Partisi
İşçi Partisi
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
ALINTERİ
BDSP (Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu)
DAF (Devrimci Anarşist Faaliyet)
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
EHP (Emekçi Hareket Partisi)
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
Eğitim İş İstanbul Şubeleri
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
Greenpeace
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
I. BÖLGE BİRLEŞİK MÜCADELE PLATFORMU
İFK (İstanbul Fenminist Kollektif)
İŞÇİ CEPHESİ
İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ
İŞÇİ MÜCADELE DERNEĞİ
İşçilerin Sesi
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Der.
KALDIRAÇ
KENT HAREKETLERİ
MÜCADELE BİRLİĞİ
MÜŞTEREKLERİMİZ
NOR ZARTONK
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
ÖSP (Özgürlük ve Sosyalizm Partisi)
PANGEA EKOLOJİ
PARTİZAN
PROLETER DEVRİMCİ DURUŞ
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SOSYALİST FEMİNİST KOLLEKTİF
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
TÖPG (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
YSGP (Yeşiller ve Sol Gelecek)
KÖZ
AKA-DER – (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
Halk Cephesi
TKP 1920
SODEV – Sosyal Demokrasi Vakfı
Halkın Kurtuluş Partisi
ADAM-Der (Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği)
Kuzguncuklular Derneği
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
Atatürkçü Düşünce Derneği Taksim Solidarity Constituents (128)

İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Tabip Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği
DİSK
KESK İstanbul Şubeler Platformu
Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi
Kültür Sanat Sendikası
Sendikal Güçbirliği Platformu
Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu
Boğaziçi Dernekleri Platformu
Emekliler Yaşlılar Hareketi
Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor)
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
İstanbul Halkevi
İstanbul Kültür Forumu
İstanbul SOS Girişimi
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Kamusal Sanat Laboratuvarı
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması
Lambda İstanbul
Müştereklerimiz
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Özerk Sanat Konseyi
Sanatçılar Girişimi
Sulukule Platformu
Taksim Platformu
Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi
Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu
Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Asmalımescit Derneği
Ataköy Sakinleri Dayanışma ve Çevre Koruma Derneği
Ayaspaşa Derneği
Bedrettin Derneği
Beykoz Vakfı
Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği
Cihangir Güzelleştirme Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Denge Ekolojik Yaşam Derneği
Galata Derneği
Gazhane Çevre Gönüllüleri
Genç Sosyalistler
Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
Filmmor Kadın Kooperatifi
Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği
Kızıldere Derneği
LGBTT Dayanışma Derneği
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi
Sokak Bizim Derneği
Sosyal Haklar Derneği
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Tiyatro Oyuncuları Derneği
Tokatlılar Derneği
Tozkoparan Derneği
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
Tüketiciyi Koruma Derneği Beşiktaş Şubesi
TÜKODER İstanbul Şubesi
Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği
Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye Sakatlar Derneği
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Validebağ Gönüllüleri Derneği
Barış ve Demokrasi Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Emek Partisi
Halkın Sesi Partisi
İşçi Partisi
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
ALINTERİ
BDSP (Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu)
DAF (Devrimci Anarşist Faaliyet)
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
EHP (Emekçi Hareket Partisi)
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
Eğitim İş İstanbul Şubeleri
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
Greenpeace
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
I. BÖLGE BİRLEŞİK MÜCADELE PLATFORMU
İFK (İstanbul Fenminist Kollektif)
İŞÇİ CEPHESİ
İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ
İŞÇİ MÜCADELE DERNEĞİ
İşçilerin Sesi
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Der.
KALDIRAÇ
KENT HAREKETLERİ
MÜCADELE BİRLİĞİ
MÜŞTEREKLERİMİZ
NOR ZARTONK
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
ÖSP (Özgürlük ve Sosyalizm Partisi)
PANGEA EKOLOJİ
PARTİZAN
PROLETER DEVRİMCİ DURUŞ
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SOSYALİST FEMİNİST KOLLEKTİF
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
TÖPG (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
YSGP (Yeşiller ve Sol Gelecek)
KÖZ
AKA-DER – (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
Halk Cephesi
TKP 1920
SODEV – Sosyal Demokrasi Vakfı
Halkın Kurtuluş Partisi
ADAM-Der (Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği)
Kuzguncuklular Derneği
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)