Taksim Dayanışması’ndan Basına ve Kamuoyuna – 28.03.2014

Taksim Dayanışması, 08.07.2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun siyasi tutum ve talimatları uyarınca, hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde ifade özgürlüklerini barışçıl bir biçimde toplu olarak kullanmak isteyen yurttaşları yıldırma amaçlı ve zor kullanarak göz altına alan, gözaltı sırasında çıplak arama, tuvalete çıkarmama, giysi ve ilaç vermeme gibi uygulamaları gerçekleştiren ve sonrasında hukuka aykırı, suç niteliğindeki soruşturma usullerini uygulayan ve tüm bunların sonucunda 08.07.2013 saat 22:00′de düzenlendiği belirtilen Olay Tutanağı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 11.07.2013 gün ve 47909374.16769. (12256). 2013/Suç No:255 sayılı “Olayların Kronolojik Açıklaması” başlıklı metni düzenleyen tüm kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmaktadır.

Taksim Dayanışması, anılan tüm bu hukuka aykırılıkları gerçekleştiren adli kolluğun amiri olması, tümü ile hukuka aykırı sürdürülen anılan soruşturma sonucunda Ceza Muhakemesi Kanunun 160 ıncı maddesinde öngörülen hususların hiçbirini içermeyen bir iddianame düzenlemesi nedeni ile Cumhuriyet Savcısı Nazmi Okumuş ile arama, el koyma ve inceleme kararı veren Hakimler İslam Çelik ve Mustafa Tok hakkında da suç duyurusunda bulunmaktadır.

Taksim Dayanışması adına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C. Sami Yılmaztürk, İstanbul Tabip Odası Başkanı M. Taner Gören ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman vekilleri az sonra başvurularını gerçekleştirecek ve asıl yargılanması gerekenlerin bu ülkenin doğal ve kentsel varlıklarını talan etmeye heves edenler olduğunu, yurttaşlarını öldüren kolluğa “talimatı ben verdim” diyenler ve hiçbir kural tanımayan kamu görevlileri olduğunu bildirecektir.

Taksim Dayanışması tüm emeği ile geçinen yurttaşlar adına “Asıl Biz İtham Ediyoruz” diyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TAKSİM DAYANIŞMASI